PROCJENA SIGURNOSNIH RIZIKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Prema ISO/IEC 27001:2013 standardu, procjena sigurnosnih rizika informacijskog sustava je proces koji identificira, kvantificira i prioritizira sigurnosne rizike informacijskog sustava u odnosu na definirane kriterije prihvatljivih razina rizika i strateške ciljeve organizacije. Salusnet d.o.o. nudi detaljnu procjenu sigurnosnih rizika informacijskih sustava koja obuhvaća:

 • pregled stanja korisničkih procedura, sigurnosnih politika, standarda, direktiva te konfiguracija mrežnih uređaja i krajnjih sustava
 • tehničku analizu mrežne arhitekture i pripadnih ranjivosti koristeći alate za otkrivanje ranjivosti sustava (vulnerability scanning tools)
 • identifikaciju ključnih IT vrijednosti (assets), prijetnji (threats) i ranjivosti sustava (vulnerabilities) te analizu vjerojatnosti pojave prijetnji (likelihood) i razine opasnosti (impact)
 • opsežan završni izvještaj s praktičnim sigurnosnim preporukama i zaključcima

PROCJENA SIGURNOSNIH RIZIKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Prema ISO/IEC 27001:2013 standardu, procjena sigurnosnih rizika informacijskog sustava je proces koji identificira, kvantificira i prioritizira sigurnosne rizike informacijskog sustava u odnosu na definirane kriterije prihvatljivih razina rizika i strateške ciljeve organizacije. Salusnet d.o.o. nudi detaljnu procjenu sigurnosnih rizika informacijskih sustava koja obuhvaća:

 • pregled stanja korisničkih procedura, sigurnosnih politika, standarda, direktiva te konfiguracija mrežnih uređaja i krajnjih sustava
 • tehničku analizu mrežne arhitekture i pripadnih ranjivosti koristeći alate za otkrivanje ranjivosti sustava (vulnerability scanning tools)
 • identifikaciju ključnih IT vrijednosti (assets), prijetnji (threats) i ranjivosti sustava (vulnerabilities) te analizu vjerojatnosti pojave prijetnji (likelihood) i razine opasnosti (impact)
 • opsežan završni izvještaj s praktičnim sigurnosnim preporukama i zaključcima

SAVJETOVANJE

Nudimo sljedeće usluge savjetovanja za naše korisnike: 

 • dizajn, implementacija i optimizacija rješenja za kibernetičku sigurnost
 • dizajn, implementacija i optimizacija mrežnih rješenja (routing i switching)
 • izrada politika za kibernetičku sigurnost
 • izrada plana za kontinuitet poslovanja (business continuity)
 • podizanje razine svijesti o kibernetičkoj sigurnosti (security awareness)
 • provođenje procjene sigurnosnih rizika informacijskih sustava

SAVJETOVANJE

Nudimo sljedeće usluge savjetovanja za naše korisnike: 

 • dizajn, implementacija i optimizacija rješenja za kibernetičku sigurnost
 • dizajn, implementacija i optimizacija mrežnih rješenja (routing i switching)
 • izrada politika za kibernetičku sigurnost
 • izrada plana za kontinuitet poslovanja (business continuity)
 • podizanje razine svijesti o kibernetičkoj sigurnosti (security awareness)
 • provođenje procjene sigurnosnih rizika informacijskih sustava

Dizajn i implementacija IT sustava

Dizajniramo i implementiramo kompleksna mrežna i sigurnosna rješenja koja su prvenstveno bazirana na Fortinet proizvodima. Prilikom faze dizajna sustava fokusirani smo na stvarne potrebe i zahtjeve naših korisnika. Provodimo osnovna FAT/SAT (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) testiranja u fazi implementacije sustava te dostavljamo detaljnu tehničku dokumentaciju o dizajnu samoga sustava.

Dizajn i implementacija IT sustava

Dizajniramo i implementiramo kompleksna mrežna i sigurnosna rješenja koja su prvenstveno bazirana na Fortinet proizvodima. Prilikom faze dizajna sustava fokusirani smo na stvarne potrebe i zahtjeve naših korisnika. Provodimo osnovna FAT/SAT (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) testiranja u fazi implementacije sustava te dostavljamo detaljnu tehničku dokumentaciju o dizajnu samoga sustava.

ODRŽAVANJE

Nudimo usluge održavanja IT infrastrukture s ciljem maksimiziranja njene dostupnosti (availability) i pouzdanosti (reliability). Usluge održavanja IT infrastrukture uključuju ugovorno održavanje te usluge popravka opreme. Garantiramo profesionalan i brz popravak kvara na IT infrastrukturi od strane naših iskusnih zaposlenika.

ODRŽAVANJE

Nudimo usluge održavanja IT infrastrukture s ciljem maksimiziranja njene dostupnosti (availability) i pouzdanosti (reliability). Usluge održavanja IT infrastrukture uključuju ugovorno održavanje te usluge popravka opreme. Garantiramo profesionalan i brz popravak kvara na IT infrastrukturi od strane naših iskusnih zaposlenika.

Kontaktirajte nas